Do Irlandii w II turze na praktyki zagraniczne z projektu unijnego POWER poleciało 17 uczniów z klasy II i III technikum w zawodach: technik ekonomista 6, technik handlowiec 1, technik organizacji reklamy 6, technik usług fryzjerskich 6. Wszyscy uczniowie odbywają praktyki w mieście Sligo w różnych firmach. Fryzjerzy w zakładach fryzjerskich, ekonomiści w biurze firmy produkującej drzwi i szafy przesuwne, w sekretariacie firmy pośredniczącej w projektach unijnych, w administracji szkoły oraz w biurze serwisu samochodowego. Technik handlowiec odbywa praktykę w sklepie z podłogami, natomiast uczniowie kształcący się w zawodzie technik organizacji reklamy pracują w lokalnej gazecie i w dziale marketingu szkoły językowej. Wyjazd trwa od 28 września do 26 października 2019 roku.
 
Nasze 4 tygodniowe staże odbywają się ze środków Programu POWER w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” - "Zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych poprzez staże zagraniczne" na zasadach programu Erasmus+ wspólnie z Your International Training.

GALERIA

Jubileusz szkoły

e-Dziennik

Szkoła promująca zdrowie

Zalookaj do NAS :)

Poradnik EKONOMIKA

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Dla pracownika