30 STYCZNIA (czwartek) ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY (z wyjątkiem klas czwartych) ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM...

Harmonogram spotkań wychowawców z rodzicami - 30 stycznia 2020 r.

Godz. 1530

Klasa

Numer sali

1 AP

7

1 FP

6

1 BRP

2

1 AG

8

1 FG

9

1 RG

10

2 A

1

2 B

5

2 BR

11

3 A

12

3 B

3

Godz. 1615

Klasa

Numer sali

3 BR

3

Jubileusz szkoły

e-Dziennik

Szkoła promująca zdrowie

Zalookaj do NAS :)

Poradnik EKONOMIKA

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Dla pracownika