Szkolny Gabinet Dentystyczny w Zespole Szkół nr 1 w Łańcucie w ramach podpisanego porozumienia świadczy usługi również dla młodzieży Zespołu Szkół nr 3 w ramach umowy z NFZ...

 

Profilaktyczna opieka stomatologiczna zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 o opiece zdrowotnej nad uczniami, art. 9, ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodzica lub pełnoletniego ucznia. Rodzice lub pełnoletni uczniowie mogą w formie pisemnej złożyć sprzeciw (załącznik) dla profilaktycznej opieki stomatologicznej.

 

Leczenie stomatologiczne wymaga pisemnej zgody rodzica lub pełnoletniego ucznia (załącznik).

 

We wspomnianym gabinecie dentystycznym przyjmuje lek. stom. Agata Skorus.

Uczniowie będą informowani przez wychowawców o ustalonym harmonogramie wizyt.

 

Zgoda/rezygnacja z opieki dentystycznej - załącznik

Jubileusz szkoły

e-Dziennik

Szkoła promująca zdrowie

Zalookaj do NAS :)

Poradnik EKONOMIKA

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Dla pracownika