Podsumowanie Projektu "Podkarpacie stawia na zawodowców"

Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie realizował w latach 2012 - 2015 Projekt pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

GALERIA PROJEKTU

 

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

 

1. Pracownia ekonomiczno-handlowa - zakupiono 16 zestawów komputerowych, kserokopiarkę, fax i projektor multimedialny- wartość: 58 247,00 zł

2. Pracownia fryzjerska - doposażono istniejącą pracownię fryzjerską w liczny sprzęt i nowoczesne urządzenia fryzjerskie wartość: 17 940,04 zł

3. Staże zawodowe o łącznej wartości 159 151,63 zł:
- rok szkolny 2012/2013 – 43 uczniów/uczennic
- rok szkolny 2013/2014 – 28 uczniów/uczennic
- rok szkolny 2014/2015 – 31 uczniów/uczennic

4. Kursy o łącznej wartości 113 046,36 zł:
- Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kategorii B - 14 uczniów/uczennic,
- Operator wózków widłowych – 18 uczniów/uczennic,
- Obsługa kasy fiskalnej – 24 uczniów/uczennic,
- Wizaż – 36 uczniów/uczennic,

5. dodatkowe zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego i matematyki oraz zajęcia z doradcą zawodowym i opieka psychologiczno – pedagogiczna
- rok szkolny 2012/2013 – 82 uczniów/uczennic
- rok szkolny 2013/2014 – 74 uczniów/uczennic

Zajęcia z matematyki: 16 507,44 zł,
Zajęcia z języka angielskiego: 14 151,66 zł,
Opieka pedagogiczno-psychologiczna: 6 437,20 zł,
Doradztwo zawodowe: 1 452,24 zł.

6. Pracownia doradztwa zawodowego - zakupiono trzy stanowiska komputerowe. Wyposażoną ją również w liczne publikacje i programy wspierając doradztwo zawodowe - wartość 15 887,50 zł

7. Realizacja komponentu współpracy ponadnarodowej

Celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 3 w Łańcucie oraz stworzenie nowej oferty w przypadku szkoły z Węgier przez wyposażenie grupy uczniów w zawodach technik usług fryzjerskich (Polska) oraz kreator ubiorów (Węgry) w dodatkowe wiadomości i umiejętności, które w programie nauczania są realizowane tylko w szczątkowym zakresie, a dotyczą nowoczesnych technik kreowania wyglądu.
Efektem współpracy było opracowanie programu kursu z zakresu „Nowoczesnych technik kreowania wyglądu” (osobno, adekwatnie do potrzeb każdej ze współpracujących szkół).

 

Program kursu „Nowoczesne techniki we współczesnym fryzjerstwie”

Załącznik nr 1 do Programu kursu „Nowoczesne techniki we współczesnym fryzjerstwie” - prezentacja

Recenzja programu kursu „Nowoczesne techniki we współczesnym fryzjerstwie”

 

W trakcie trwania projektu zostały przeprowadzone następujące działania:

A.    Udział 4 nauczycieli i 30 uczniów szkoły polskiej  w kursie „Nowoczesne techniki we współczesnym fryzjerstwie” obejmującym zagadnienia takie jak: nowoczesne trendy w przedłużaniu i zagęszczaniu włosów, prostowanie włosów keratyną oraz koloryzacja i kreatywne cięcie. Udział w tym szkoleniu pozwolił na uzupełnienie kwalifikacji w zakresie fryzjerstwa.
B.    Wspólne warsztaty szkoły obu Partnerów z zakresu wspólnego wykorzystywania technik fryzjerskich i kreowania sylwetki ubiorem, zakończone zorganizowaniem przez nauczycieli i uczniów z Polski i Węgier pokazu fryzjerskiego w Łańcucie prezentującego powiązanie artystycznej wizji fryzjerstwa i kreowania sylwetki ubiorem w oparciu o nowoczesne techniki we współczesnym fryzjerstwie oraz technik szycia wykorzystywanych w krawiectwie.
C.    Wyjazd  nauczycieli i uczniów szkoły polskiej na Węgry, przeprowadzenie warsztatów fryzjerskich z zakresu nowoczesnych technik we współczesnym fryzjerstwie dla uczniów szkoły węgierskiej (kierunek kreowanie ubiorów). Szkolenie przez nauczycieli z Węgier grupy z Polski z zakresu technik kreowania sylwetki ubiorem, zakończone zorganizowaniem wspólnego pokazu uczesania i strojów w Jaszapati.
D.    Opracowanie przez nauczycieli polskich programu kursu nowoczesnych techniki kreowania wyglądu (fryzjerskiego, rozszerzonego o zakres kreowania sylwetki ubiorem) w celu stworzenia oferty dla uczniów klas młodszych kolejnych roczników.
E.    Opracowanie przez nauczycieli z Węgier programu dla zawodu kreator ubiorów rozszerzającego nauczanie o wykorzystywanie współczesnych technik fryzjerskich w kreowaniu wyglądu w celu stworzenia oferty dla uczniów klas młodszych kolejnych roczników.

 

 

Jubileusz szkoły

e-Dziennik

Szkoła promująca zdrowie

Zalookaj do NAS :)

Poradnik EKONOMIKA

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Dla pracownika