Szkolne Koło „Caritas” im. Św. Jana z Kęt przy Zespole Szkół Nr 3 w Łańcucie zostało powołane dekretem Caritas Archidiecezji Przemyskiej w dniu 3 maja 1999 roku. W tym okresie w Kole pracowało i nadal pracuje wielu członków. Dzięki ich pracy było i jest możliwe niesienie pomocy tym wszystkim, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Ważna w Kole jest również formacja duchowa członków w trakcie spotkań modlitewnych oraz rekolekcji.

 

 

 

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze SK „Caritas” w roku szkolnym 2016/2017

            Dnia 20 września 2016 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze naszego Koła. Podczas spotkania powitaliśmy nowego Asystenta Kościelnego Ks. Adama Rybkę. Zastąpił on Ks. Pawła Bajgera, który został przeniesiony na inną placówkę. Następnie opiekunka Koła przedstawiła sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ubiegły rok. Kolejnym punktem zebrania były wybory zarządu oraz opracowanie planu dalszej działalności.

Skład zarządu:

 • Prezes: Wiktoria Jaźwa kl. II A,
 • Z – ca Prezesa:Aleksandra Piekarz kl. II A,
 • Sekretarz:Gabriela Łyszczarz kl. III F,
 • Asystent Kościelny:Ks. Adam Ryba,
 • Opiekun Koła:Beata Bartman.


Sprawozdanie z działalności SK „Caritas” w roku szkolnego 2015/2016

 

 1. Pomoc podczas obchodów 25 - lecia Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta - w części artystycznej i w kuchni - 4 wolontariuszy z opiekunką - 12.09.2015 r.
 2. Zaopatrzenie w podręczniki uczennicy z klasy I.
 3. Udział w Jubileuszu 20 - lecia Szkolnych Kół Caritas - Ogólnopolskim Zjeździe w Rzeszowie 13.09.2015 r. - opiekunka i 2 wolontariuszki.
 4. Zebranie sprawozdawczo - wyborcze - 24.09.2015 r.
 5. Kwesta w sklepie "Asia " w ramach akcji Banku Żywności "Podziel się posiłkiem" - 7 wolontariuszy z opiekunką - 26.09.2015 r..
 6. Obchody Dnia Patrona połączone z Dniem Papieskim - 21.10.2015 r. - przygotowywało 17 wolontariuszy.
 7. Udział w kweście na rzecz Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta w dniu 1 listopada na cmentarzu w Łańcucie - 19 wolontariuszy.
 8. Opieka nad uczestnikami Festiwalu Piosenki Maryjnej i Patriotycznej - 26.10.2015 r. - 10 wolontariuszek z Opiekunką i Księdzem Asystentem.
 9. Udział w akcji "Góra grosza" - 23.11. - 4.12.2015 r. - zebrano 210,36 zł i przekazano fundacji.
 10. Kupno biletów miesięcznych dla 3 uczennic oraz pomoc w formie zapomogi uczennicy.
 11. Kwesta w sklepach "Asia " w ramach akcji Banku Żywności "Podziel się posiłkiem" - 16 wolontariuszy - 5.12.2015 r..
 12. Wykonanie we współpracy z Samorządem Uczniowskim ozdób choinkowych, które zostały sprzedane przez wolontariuszy, a dochód zostanie przeznaczony dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej
 13. Sprzedaż świec Caritas "Wigilijne dzieło pomocy dzieciom" - sprzedano 80 świec - dochód został przeznaczony dla potrzebujących uczniów naszej szkoły.
 14. Kwesta w sklepach "Asia" i "Biedronka" w ramach akcji Caritas Polska "Tak, Pomagam" - 32 wolontariuszy - 11,12 grudnia 2015 r.
 15. Rozdanie 11 uczniom artykułów zgromadzonych w ramach "Szkolnej Szlachetnej Paczki" przez uczniów i nauczycieli.
 16. Przekazanie ubrań potrzebującej uczennicy od nauczycieli.
 17. Rozdanie jabłek (35 skrzynek), kalafiorów (24 skrzynek) i kapusty (5 worków) wśród społeczności szkolnej.
 18. Wyjazd do DPS dla dzieci niepełnosprawnych w Łące - 11 członkiń koła z klasą I Z pod opieką Księdza Asystenta, pani Pedagog oraz Wychowawczyni I Z.
 19. Pomoc przy Wigilii dla Bezdomnych i Ubogich w Kuchni Św. Br. Alberta - 7 wolontariuszek z opiekunką - 23.12.2015 r.
 20. Pomoc podczas IV Przeglądu Kolęd i Pastorałek dla Osób Niepełnosprawnych im. Bł. Matki Małgorzaty Szewczyk w Zamku w Łańcucie - 10 wolontariuszek z Ks. Asystentem - 14.01.2016 r.
 21. Adoracja w kościele Bożej Dzieciny i opłatek koła - 28.01.2016 r. - przygotowało 18 wolontariuszy.
 22. Odwiedziny podopiecznych DPS w Łańcucie 11.02.2016 r. z okazji Światowego Dnia Chorego - 7 wolontariuszek z opiekunką.
 23. Wykonanie ozdób wielkanocnych (7 osób) i ich sprzedaż na rzecz potrzebujących (28).
 24. Pomoc przy Śniadaniu Wielkanocnym dla Bezdomnych i Ubogich w Towarzystwie Pomocy Św. Brata Alberta w Łańcucie - 7 wolontariuszek z opiekunką - 26.03.2016 - Wielka Sobota .
 25. Całoroczna zbiórka nakrętek na zakup wózka inwalidzkiego.
 26. Udział w Święcie Miłosierdzia Bożego w Łańcucie i związanej z nim "Caritasjadzie" - 3.04.2016 r.
 27. Zbiórka środków finansowych w Tygodniu Miłosierdzia na rzecz potrzebujących uczniów.
 28. Pożegnanie wolontariuszy kończących szkołę podczas Dnia Patrona Szkoły - wręczenie im podziękowań i nagród - 28.04.2016 r.
 29. Udział w ogólnopolskiej akcji Caritas "Kilometry Caritas" - zbieranie środków na budowę DPS w Sanoku (44 zł = 1m) - zebrano 215 zł.
 30. Udział w ingresie ks. Arcybiskupa Adama Szala w Przemyślu - 21 maja 2016 r. - 3 wolontariuszki z opiekunką.

 

 

 

Zarząd Szkolnego Koła „Caritas” im. Św. Jana z Kęt

Przy Zespole Szkół Nr 3 w Łańcucie, ul. Farna 10

 w roku szkolnym 2012/2013

 

            W dniu 26 września, w związku z ukończeniem szkoły przez część członków zarządu, na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym uzupełniono jego skład.  Obecnie w zarządzie są:

 

Prezes:

Magdalena Dobek kl. I A/E

Zastępca prezesa: 

Magdalena Kluz kl. II A/E

Sekretarze:

Ewelina Baran kl. III E

Paulina Filar kl. III E

Kronikarze:

Marzena Kołodziej kl. II F

Klaudia Józefczyk kl. II F

Barbara Leja kl. II F

Natalia Reizer kl. II F

Izabela Zięba kl. II F

Asystent kościelny:

ks. mgr Piotr Piechuta

Opiekun koła:

mgr Beata Bartman

 

Numer rachunku  bankowego SK „Caritas”:

17 9177 0008 2001 0000 0912 0001

Sprawozdanie z działalności SK „Caritas” w roku szkolnego 2012/2013

 1. Zebranie sprawozdawczo – wyborcze - 26.09.2012 r.
 2. Bank Żywności – udział w akcji banku na rzecz Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta w Łańcucie 29.09.2012 r. – 8 wolontariuszy z opiekunką oraz dla Klubu „Wzrastanie” 28 i 29.09.2012 – 13 Wolontariuszek.
 3. Zbiórka środków pieniężnych w Tygodniu Miłosierdzia – zebrano 74, 73 zł.
 4. Obchody Dnia Patrona połączone z Dniem Papieskim – 19.10.2012 r.
 5. Zbiórka środków pieniężnych dla chorego dziecka wśród pracowników szkoły - zebrano i przekazano rodzinie 175 zl.
 6. Kwesta na Cmentarzu w Łańcucie na rzecz Towarzystwa Św. Brata Alberta – 22 osoby.
 7. Zbiórka pomocy szkolnych i zabawek dla dzieci niepełnosprawnych ze szkoły w Przemyślu koniec listopada - początek grudnia 2012 r.
 8. Kupno biletów miesięcznych dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej - 4 miesięcznie.
 9. Systematyczne odwiedzanie samotnej i chorej osoby - 2 wolontariuszki.
 10. Wykonanie i sprzedaż ozdób świątecznych - dochód przeznaczono dla potrzebujących uczniów.
 11. Sprzedaż świec "Wigilijne dzieło pomocy dzieciom" otrzymanych od Caritas Archidiecezji - dochód ze sprzedaży przeznaczony jest dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej.
 12. Udział w "Dni Wolontariatu" Caritas Archidiecezji Przemyskiej w dniu 8.12.2012 r. - 8 członków   z opiekunką.
 13. Zbiórka żywności w ramach akcji "Banku Żywności" w Sklepie "Asia" w dniu 8.12.2012 r. na rzecz Kuchni Św. Br. Alberta w Łańcucie - 8 członkiń.
 14. Zbiórka Żywności w ramach akcji Caritas Polska "TAK POMAGAM" w sklepach "Centrum", "Asia" i "Biedronka" w dniach 14 - 15 grudnia 2012 r.- akcję organizował parafialny oddział Caritas  - 22 członkinie.
 15. Przekazanie 8 rodzinom paczek żywnościowych otrzymanych od parafialnego zespołu Caritas.
 16. Pomoc przy Wigilii dla Bezdomnych i Ubogich w Kuchni Św. Br. Alberta - 9 członkiń z opiekunką.
 17. Udział w opłatku organizowanym przez Parafialny Zespół Caritas w dniu 3 stycznia 2013 r. - 11 członkiń wraz z opiekunką.
 18. Adoracja Bożej Dzieciny w Kościele Farnym w Łańcucie i opłatek koła - 22.01.2013 r.
 19. Odwiedziny w DPS w Łańcucie z okazji "Światowego Dnia Chorych" w dniu 11.02.2013 r. - 12 wolontariuszy wraz z opiekunką.

Sprawozdanie z działalności SK „Caritas” w I semestrze roku szkolnego 2011/2012

 1. 21 września 2011 r. udział w Forum Wolontariuszy Szkolnych Kół „Caritas” na Jasnej Górze wraz z Kołem z Zespołu Szkół Technicznych – 18 członków naszego Koła wraz z opiekunką.
 2. Odwiedzanie starszej, chorej i samotnej osoby przez cały rok – trzy członkinie Koła.
 3. Pożyczanie podręczników szkolnych dla potrzebujących uczniów - wrzesień.
 4. Zbieranie informacji o sytuacji materialnej uczniów klas pierwszych
 5. 23 - 24 września 2011 r. Udział wraz z Klubem „Wzrastanie” w Akcji „Banku Żywności” w Sklepach „Asia” oraz „Bazarze u Wojciecha” – 23 wolontariuszy.
 6. Z otrzymanej żywności od „Banku Żywności” przygotowano paczki dla potrzebujących rodzin – 23 paczki.
 7. Zbiórka środków pieniężnych w Tygodniu Miłosierdzia od 4 do 7 października – zwbrano 108, 65 zł.
 8. Zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków SK”Caritas” – 7.10.2011 r.
 9. Msza Święta z okazji Dnia Patrona Świętego Jana z Kęt – 21.10.2011 r.
 10. Udział w kweście organizowanej przez Towarzystwo Pomocy Świętego Brata Alberta w dniu 1.11.2011 r. na cmentarzu w Łańcucie – 22 osoby.
 11. Udział w zjeździe Opiekunów i Zarządów Szkolnych Kół Caritas oraz Parafialnych Zespołów Charytatywnych w Przemyślu w dniu 11.11.2011 r. – 3 członków Koła wraz z opiekunką.
 12. 25.11.2011 r. – zebranie członków Koła – omówiono sprawy bieżące oraz zadania na przyszłość. Zastanawiano się jak w sposób godny nieść pomoc.
 13. Zbiórka zabawek dla dzieci przebywających w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie i Domu Opieki w Łące: koniec listopada – początek grudnia 2011.
 14. Kwesta w Sklepach „Asia” w ramach Akcji „Banku Żywności” na rzecz Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta - 3.12.2011 r. – 10 osób.
 15. Wykonywanie przez członków stroików, kartek i ozdób świątecznych – środki z ich sprzedaży są przeznaczone dla potrzebujących uczniów.
 16. Sprzedaż 160 świec Caritas otrzymanych od Caritas Archidiecezji Przemyskiej w ramach akcji „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom” – uzyskany dochód zostanie przeznaczony dla potrzebujących uczniów naszej szkoły.
 17. Pomoc przy „Wigilii dla Bezdomnych i Ubogich” przygotowywanej przez Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta w Łańcucie 23.12.2010 r. – 7 wolontariuszek z opiekunką.
 18. Adoracja Żłóbka Dzieciątka Jezus i Opłatek Koła – 20 stycznia 2012 r.
 19. Odwiedziny pensjonariuszy w DPS w Łańcucie z okazji Dnia Chorego 10.02.2012 r. 17 osób.
 20. Wykonanie przez członków palm, pisanek, kartek i ozdób świątecznych oraz ich sprzedaż – dochód przeznaczono dla potrzebujących uczniów naszej szkoły.
 21. Pomoc przy Śniadaniu Wielkanocnym dla Bezdomnych i Ubogich w Towarzystwie Pomocy Świętego Brata Alberta – 7.04.2012 r. – 5 członkiń Koła wraz z Opiekunką.
 22. Udział w Zjeździe SK „Caritas” Diecezji Przemyskiej w Opactwie Benedyktynek w Jarosławiu – 14.04.2012 r. – 4 członkinie Koła wraz z Opiekunką.
 23. Pożegnanie Członków Koła kończących Szkołę – 25.04.2012 r.
 24. Kupno biletów miesięcznych do szkoły dla 2 - 5 uczniów miesięcznie. 
 25. Zbiórka pomocy szkolnych dla dzieci niepełnosprawnych przebywających w ośrodku prowadzonym przez Siostry Zakonne w Przemyślu.
 26. Wyjazd do Przemyśla na szkolenie wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży od 15 – 17 czerwca 2012 r. – 15 członków Koła.
 27. Zbiórka środków pieniężnych dla noworodka chorego na nowotwór – zebrano w szkole 444, 21 zł. i przekazano rodzinie dziecka.
 28. Opieka nad dziećmi wypoczywającymi w ośrodku Caritas w Rajskim w okresie wakacji – 11 wolontariuszy.

Działania Szkolnego Koła „Caritas” w roku szkolnym 2009/2010:

 • W dniu 18 września 2009 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze. W trakcie zebrania złożono sprawozdanie z działalności w roku ubiegłym oraz wybrano zarząd na rok szkolny 2009/2010.

Skład zarządu:

Wioletta Drupka kl. III H - prezes

Agnieszka Zalewska kl. III Hz-ca prezesa

Katarzyna Balawejder kl. I A - kronikarz

Ewelina Markowska kl. III H – kronikarz

Justyna Bieniasz kl. II H- kronikarz

Agnieszka Cwynar kl. III E - sekretarz

Marzena Dobek kl. III E – sekretarz

Paulina Pelc kl. III E - sekretarz

Karolina Dobek  kl. II E– redakcja gazetki

Natalia Lęcznar kl. II E– redakcja gazetki

Agnieszka Maczuga kl. II Eredakcja gazetki

Natalia Poterek kl. II Eredakcja gazetki

Regina Ruszel kl. II Eredakcja gazetki

 • We wrześniu starano się również poznać sytuację rodzinną uczniów i w miarę możliwości pomóc potrzebującym poprzez kupno lub wypożyczenie podręczników, jak również zakup biletów do szkoły, leków lub odzieży.
 • W Tygodniu Miłosierdzia w dniach od 6 do 9 października 2009 r. przeprowadziło zbiórkę pieniężną do puszek. Zebrane środki zostały przeznaczone dla potrzebujących.
 • 20 października każdego roku obchodzimy Dzień Patrona Koła Świętego Jana z Kęt.  W bieżącym roku Dzień naszego Patrona został uczczony Mszą Świętą w Kościele Farnym w Łańcucie o godzinie 11.10. We Mszy świętej wzięli udział członkowie i sympatycy koła wraz z nauczycielami. W trakcie kazania Ks. Piotr przybliżył nam sylwetkę Świętego Jana z Kęt

Podczas Mszy Świętej w dniu Patrona Szkolnego Koła ”Caritas” 20 października 2009


2
3
4
5

 

Święty Jan się urodził r. w Kętach 24 czerwca 1390, ok. 30 km od Oświęcimia. Był studentem Wydziału Filozoficznego Akademii 6Krakowskiej, który ukończył w roku 1418 tytułem magistra artium, czyli doktora nauk wyzwolonych. W roku 1421 objął szkołę klasztorną w Miechowie. Tam wolny czas spędzał na przepisywaniu rękopisów, które były mu potrzebne do wykładów. Pełnił również obowiązek kaznodziei oraz interesował się muzyką. W roku 1429 powrócił do Krakowa, aby objąć wykłady na Wydziale Filozoficznym Akademii Krakowskiej. Wykładał logikę, fizykę, ekonomię Arystotelesa. Dwukrotnie pełnił funkcję dziekana wydziału. Mając 40 lat rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym. Po uzyskaniu bakalaureatu z teologii (dzisiejszy stopień magistra), otrzymał kantorię przy kościele św. Floriana w Krakowie i probostwo w Olkuszu (1439). Po uzyskaniu stopnia magistra (dzisiejszy doktorat) z teologii św. Jan Kanty do końca życia oddał się wykładom na Wydziale Teologicznym. Prawdopodobnie odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej oraz 5 razy pielgrzymował do Rzymu. Historycznie pewną jest data jego zgonu - 24 grudnia 1473 roku.

 

Wśród wielu cnót św. Jana wybija się jego ogromna, mrówcza pracowitość, prawdomówność. Wyróżniał się troską o zachowanie cudzej dobrej czci. Nie pozwalał, by w jego obecności obmawiać bliźnich. Był miłosierny dla potrzebujących. Pomagał ubogim studentom. Nigdy nie przeszedł obojętnie wobec biednych, sierot i potrzebujących.

 

Kanonizacja Jana z Kęt miała miejsce w roku 1767 roku. Święty jest czczony jako patron młodzieży akademickiej. Jest głównympatronem archidiecezji krakowskiej.

 • Współpracujemy z Fundacją „Wzrastanie” im Jana Pawła II w Łańcucie niosąc pomoc potrzebującym
 • Od wielu lat  w dniu 1 listopada kwestujemy na cmentarzu w Łańcucie na rzecz Kuchni Św. Brata Alberta. W tym roku w kweście wzięło udział 20 osób.
 • Swoją działalność dokumentujemy prowadząc systematyczne kronikę i zeszyt sprawozdań. Wykonujemy też gazetkę ścienną o tematyce religijnej.

W dniach 20 – 22 listopada 2009 r. odbyły się rekolekcje dla członków Szkolnych Kół „Caritas” w Centrum Wolontariatu Archidiecezji Przemyskiej w Rajskiem. W rekolekcjach tych brały udział trzy przedstawicielki naszego Koła: Agnieszka Zalewska, Joanna Baran i Katarzyna Balawejder wraz z Opiekunką Koła.  Rekolekcje prowadził Ks. Jan Szeląg Zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Odwiedził również uczestników rekolekcji Ks. Dyrektor Caritas Artur Janiec. W trakcie konferencji Ks. Jan starał się ukazać sposoby pomagania innym, dawania im siebie. Dowiedzieliśmy się również w jaki sposób działają inne Szkolne Koła „Caritas” w naszej Diecezji.

 
Poniżej zdjęcia z naszego pobytu na rekolekcjach w Rajskiem

sk1

sk2

sk3

sk4

 • Adwent każdego roku uwrażliwia nas na ludzi potrzebujących pomocy, dlatego staramy się wykonywać kartki i stroiki   świąteczne oraz ozdoby choinkowe.  Dochód uzyskany z ich sprzedaży przeznaczamy dla potrzebujących. Nasze działania zmierzające do pozyskania środków dla potrzebujących wspiera Caritas Archidiecezji Przemyskiej przekazując nam Świece Caritas „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, które również sprzedajemy
 • W dniach 4 i 5 grudnia 2009 r. razem z Klubem „Wzrastanie” im. Jana Pawła II w Łańcucie włączyliśmy się do akcji „Banku Żywności” zbierając artykuły żywnościowe w sklepach PSS „Społem” i „Asia” w Łańcucie. W akcji brało udział 19 członków naszego Koła. Wspólnie zebraliśmy przeszło czterysta kilogramów żywności, która została przekazana potrzebującym
 • Święta Bożego Narodzenia nie dla wszystkich są radosne, dlatego Towarzystwo Pomocy Świętego Brata Alberta organizuje Wigilię dla bezdomnych, samotnych i ubogich. W tym roku odbyła się ona 23 grudnia. Sześć członkiń naszego Koła: Ola, Agata, Paulina, Asia, Marzena i Dominika wraz z Opiekunką pomagało w obsłudze tej uroczystości.
Poniżej nasze dziewczęta wraz z Panią Prezes Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta

sk5

sk6

 

Dokończenie sprawozdania z roku 2012/13

 1. Wykonanie ozdób świątecznych i ich sprzedaż przed świętami - utarg wyniósł 171,75 zł i został przeznaczony na potrzeby koła.
 2. Kwesta w sklepach w ramach akcji Caritas Polska "TAK POMAGAM" we współpracy z Caritas Parafii Farnej w Łańcucie - 18 osób - 22.03.2013 r.
 3. Pomoc przy Śniadaniu Wielkanocnym dla Bezdomnych i Ubogich w Towarzystwie Pomocy Świętego Brata Alberta 10 członków z opiekunką - 30.03.2013 r.
 4. Udział w Dniu Wspólnoty z okazji Święta Caritas w Niedzielę Miłosierdzia - 7.04.2013 r. w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Łańcucie.
 5. Zbieranie nakrętek na wózek inwalidzki dla chorego dziecka.
 6. Podziękowanie wolontariuszom kończącym szkołę w Dniu Patrona Szkoły.
 7. Zbiórka środków pieniężnych dla chorego Michałka na operację serca - zebrano 253 zł wśród pracowników i uczniów szkoły.
 8. Udział w kursie wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży w Przemyślu w dniach 1 - 2 czerwca - 4 wolontariuszki.
 9. Opieka nad dziećmi w czasie wypoczynku letniego Caritas w Rajskim - 4 wolontariuszki.
 10. Udział w akcji Caritas w Przemyślu w dniach 24 - 25 sierpnia 2013 r. "Tornister pełen uśmiechów" - 2 członkinie.

 

Sprawozdanie z działalności SK „Caritas” w roku szkolnego 2013/2014

 1. Zebranie sprawozdawczo wyborcze - 19.09.2013 r.
 2. Zaopatrzenie w podręczniki uczennicy klasy I.
 3. Bank Żywności – udział w akcji banku na rzecz Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta w Łańcucie 5.10.2013 r. – 17 wolontariuszy z opiekunką oraz dla Klubu „Wzrastanie” 4.10.2013r.  – 12 Wolontariuszek.
 4. Przekazanie 10 paczek żywnościowych potrzebującym - żywność pochodziła ze zbiórki w ramach akcji "Banku Żywności" - "Podziel się posiłkiem" - otrzymaliśmy ją od Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta.
 5. Obchody Dnia Patrona połączone z Dniem Papieskim – 18.10.2013 r.
 6. Udział w kweście w dniu 1 listopada na Cmentarzu w Łańcucie na rzecz Kuchni Świętego Brata Alberta 4 nauczycieli, 18 uczniów.
 7. Odwiedzanie samotnej i chorej osoby - 2 wolontariuszki.
 8. Kupno biletów miesięcznych dla potrzebujących uczniów - 3 osób.
 9. Zbiórka żywności w ramach akcji "Banku Żywności" w Sklepach "Asia" w dniu 30.11.2013 r. na rzecz Kuchni Św. Br. Alberta w Łańcucie - 16 członkiń.
 10. Zbiórka Żywności w ramach akcji Caritas Polska "TAK POMAGAM" w sklepach "Centrum" i PSS "Społem" w dniach 6 - 7 grudnia 2012 r.- akcję organizował parafialny oddział Caritas  - 19 członków.
 11. Udział w Zjeździe Opiekunów Szkolnych Kół "Caritas" w przemyśli w dniu 14.12.2013 r. - opiekunka koła.
 12. Wykonanie i sprzedaż ozdób świątecznych - dochód przeznaczono dla potrzebujących uczniów.
 13. Sprzedaż świec "Wigilijne dzieło pomocy dzieciom" otrzymanych od Caritas Archidiecezji - dochód ze sprzedaży przeznaczony jest dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej.
 14. Zbiórka środków wśród pracowników Szkoły na zakup kuchenki dla uczennicy w trudnej sytuacji - zebrano1240 zł. Zakupiono kuchenkę za 850 zł, pozostałą kwotę (390 zł) przekazano rodzinie uczennicy.
 15. Przekazanie potrzebującym uczniom 14 paczek żywnościowych otrzymanych od Towarzystwa Pomocy Św. Brata Alberta - żywność pochodziła ze zbiórki w ramach akcji "Banku Żywności".
 16. Pomoc przy Wigilii dla Bezdomnych i Ubogich w Kuchni Św. Br. Alberta - 9 członkiń z opiekunką - 20.12.2013 r.
 17. Adoracja Bożej Dzieciny w Kościele Farnym i opłatek Koła - 16.01.2014 r.


 

Jubileusz szkoły

e-Dziennik

Szkoła promująca zdrowie

Zalookaj do NAS :)

Poradnik EKONOMIKA

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Dla pracownika