Komunikat Starostwa Powiatowego w Łańcucie w sprawie dopłat do biletów miesięcznych na rok szkolny 2014/2015

Drodzy absolwenci gimnazjów! Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych!
30 czerwca 2014 roku na XLII Sesji Rady Powiatu Łańcuckiego została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Powiatu Łańcuckiego.
Lokalny program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Powiatu Łańcuckiego adresowany jest do uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łańcucki.
Program został opracowany w oparciu o upoważnienie ustawowe wynikające z art. 90 t ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
Celem programu jest wsparcie finansowe dla uczniów dojeżdżających do szkół w formie dopłaty do biletu miesięcznego w wysokości 30% ceny. Trudności komunikacyjne i koszty połączeń autobusowych stają się istotną barierą w transporcie osób, w tym uczniów, stąd koncepcja częściowego zrekompensowania utrudnień i zachęcenia do wyboru szkół prowadzonych przez powiat.

 

Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Powiat Łańcucki:
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie
2. Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie
3. Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie
4. Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie
5. Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie

 

(Treść uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łańcucie)

Jubileusz szkoły

e-Dziennik

Szkoła promująca zdrowie

Zalookaj do NAS :)

Poradnik EKONOMIKA

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Dla pracownika