18.09.2018r. w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie klas pierwszych wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łańcucie, podczas których aktywnie i z dużym zaangażowaniem grali w grę przestrzenną pt. „Odkryj II RP”. Czas gry obejmował lata od 1935 roku do 1939, bez II wojny światowej.

GALERIA

Taki przedział czasowy jest związany z obecnością w grze Centralnego Okręgu Przemysłowego i rozbudowanego portu w Gdyni. Ponadto młodzież poznała historię i tradycje kulturowe innych regionów kraju tj. Górnego Śląska, Mazowsza, Kresów Południowo-Wschodnich, Wielkopolski i Małopolski. W grze uczestniczyły zespoły trzyosobowe. Każdy z nich losował na początku gry zlecenia, które musiał wykonać (były one podzielone na trzy poziomy trudności). Gracze wcielali się w rolę przedwojennego przedsiębiorcy, który podejmuje się realizacji różnych zleceń odzwierciedlających wydarzenia z czasów II RP. Aby je wykonać trzeba było zdobyć potrzebne materiały i narzędzia; składniki zlecenia, które wykupuje się w poszczególnych regionach II RP za posiadany kapitał. Dzięki udziałowi w zajęciach młodzież poznała podstawową faktografię związaną z dziejami II RP i realia życia w Rzeczpospolitej międzywojennej oraz nabyła umiejętności potrzebne zarówno w badaniu historycznym (myślenie przyczynowo-skutkowe, samodzielną ocenę wydarzeń, zdolność wnioskowania) jak i w podejmowaniu samodzielnych decyzji. Zajęcia zapewniły uczestnikom dużą dawkę wiedzy praktycznej, przedsiębiorcze działanie oraz mnóstwo wrażeń i radości.

Jubileusz szkoły

e-Dziennik

Szkoła promująca zdrowie

Zalookaj do NAS :)

Poradnik EKONOMIKA

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Dla pracownika