WYMAGANA DOKUMENTACJA - REKRUTACJA 2020

Rekrutacja będzie odbywała się w sposób elektroniczny poprzez Internet lub w sekretariacie szkoły.

Instrukcja wypełnienia wniosku online.

Wymagana dokumentacja składana w sekretariacie szkoły:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • zaświadczenie z wyników egzaminu ósmoklasisty 
  • wyciąg z aktu urodzenia (kserokopia)
  • 3 fotografie

Jubileusz szkoły

e-Dziennik

Szkoła promująca zdrowie

Zalookaj do NAS :)

Poradnik EKONOMIKA

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Dla pracownika