• czteroletniego technikum kształcącego w zawodzie technik organizacji reklamy - absolwenci uzyskują tytuł technika organizacji reklamy oraz możliwość zdawania egzaminu maturalnego.

Absolwenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:
- ekonomii, ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw,
- reklamy, marketingu i towaroznawstwa,
- pubic relations,
- rysunku, fotografii i grafiki komputerowej.

Jubileusz szkoły

e-Dziennik

Szkoła promująca zdrowie

Zalookaj do NAS :)

Poradnik EKONOMIKA

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Dla pracownika