W oparciu o komunikat Ministra Edukacji Narodowej, od dnia 12 marca 2020 r. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zawodzie cukiernik. Dlatego 12 i 13 marca cukiernicy spotykają się w szkole o godz. 8.00. Na kolejne dwa tygodnie ustalona zostanie zastepcza forma realizacji turnusu.

Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy.

 

Całość komunikatu MEN

Jubileusz szkoły

e-Dziennik

Szkoła promująca zdrowie

Zalookaj do NAS :)

Poradnik EKONOMIKA

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Dla pracownika