19 LISTOPADA (wtorek) ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM...

Godz. 1600

Klasa

Numer sali

1 AP

7

1 FP

6

1 BRP

2

1 AG

8

1 FG

9

1 RG

10

2 A

1

2 B

5

2 BR

11

3 A

3

3 B

3

Godz. 1645

Klasa

Numer sali

3 BR

3

4 A

1

4 F

5

Jubileusz szkoły

e-Dziennik

Szkoła promująca zdrowie

Zalookaj do NAS :)

Poradnik EKONOMIKA

SWF file not found. Please check the path.

SWF file not found. Please check the path.

Dla pracownika